м. Київ, вул. Січових Стрільців 77, оф. 407 + 38 (067) 743-27-66 Пн. - Пт. 9.00 - 18.00
Номер телефону
+ 38 (067) 743-27-66
Податковий кредит під час будівництва

Податковий кредит під час будівництва: юридичні поради

Нещодавно до нашого Адвокатського бюро звернулась будівельна компанія (м. Київ) за правовою допомогою відносно такого питання: чи нараховується податковий кредит ПДВ під час будівництва.

Вихідні дані вказаного звернення були такими: наш клієнт, компанія забудовник, одночасно виконує функції інвестора будівельних робіт. Тобто, компанія замовник будівництва замовляє відповідні будівельні матеріали, будівельні роботи (послуги), та здійснює їх оплату виключно власними коштами. При цьому, контрагенти, компанії, які постачають будівельні матеріали та виконують будівельні роботи (послуги), зазвичай є платниками ПДВ. Отже, у даної компанії забудовника виникли відповідні запитання з приводу оподаткування.

Податковий кредит у будівництві: нормативне регулювання

Відповідно до пункту 14.1.181 Податкового кодексу України податковим кредитом є сума, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов’язання звітного (податкового)  періоду,  визначена  згідно  з  розділом  V   цього Кодексу.

Відповідно до пункту 14.1.179 ПК України податкове зобов’язання для цілей розділу V цього Кодексу – загальна  сума  ПДВ,  одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді.

Згідно пункту 198.1 ПК України право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Відповідно до п. 198.3 ПК України податковий   кредит   звітного   періоду  визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості  товарів/послуг,  але не  вище  рівня звичайних цін,  визначених відповідно до статті 39 цього  Кодексу,  та  складається  з  сум   податків,   нарахованих (сплачених)  платником  податку  за ставкою,  встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

  • придбанням або  виготовленням  товарів  (у  тому числі при їх імпорті)  та  послуг  з  метою  їх   подальшого   використання   в оподатковуваних   операціях   у   межах  господарської  діяльності платника податку;
  • придбанням (будівництвом,   спорудженням)   основних   фондів (основних  засобів,  у  тому  числі інших необоротних матеріальних активів  та  незавершених  капітальних  інвестицій  у   необоротні капітальні   активи),  у  тому  числі  при  їх  імпорті,  з  метою подальшого  використання  в  оподатковуваних  операціях  у   межах господарської діяльності платника податку.

Право на  нарахування  податкового  кредиту виникає незалежно від  того,  чи  такі  товари/послуги  та  основні   фонди   почали використовуватися    в    оподатковуваних    операціях   у   межах господарської  діяльності  платника  податку   протягом   звітного податкового  періоду,  а  також  від  того,  чи здійснював платник податку   оподатковувані   операції   протягом   такого   звітного податкового періоду.

Відповідно до п. 198.4 ПК України: “Якщо     платник    податку    придбає    (виготовляє) товари/послуги та необоротні  активи,  які  призначаються  для  їх використання  в  операціях,  що  не  є  об’єктом оподаткування або звільняються  від  оподаткування,  то   суми   податку,   сплачені (нараховані)  у  зв’язку  з  таким придбанням (виготовленням),  не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника”.

Якщо ж у подальшому такі товари/послуги фактично використовуються в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то з метою оподаткування такі товари/послуги вважаються проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який припадає таке використання, але не нижче ціни їх придбання (виготовлення), у тому випадку, якщо платник податку скористався правом на податковий кредит за цими товарами/послугами (п. 198.5. Податкового кодексу).

Застосування податкового кредиту у будівництві

На підставі наведених норм чинного законодавства юристи нашого Адвокатського бюро надали правовий висновок про те, що придбання компанією забудовником будівельних матеріалів та відповідних послуг для будівництва об’єкту нерухомості може підпадати під перелік операцій, за якими у забудовника виникає право на віднесення суми податку до податкового кредиту. Адже, як вже зазначалось, відповідно до п. 198.1 Податкового кодексу право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає, зокрема, у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг.

При цьому, для можливості виникнення права на податковий кредит, Податковий кодекс додатково встановлює ще й таку умову відносно вищевказаних операцій (з придбання забудовником відповідних товарів та послуг):

  • такі товари/послуги повинні у подальшому використовуватись в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку (компанії забудовника).

Тобто, придбані будівельною компанією в якості замовника будівництва товари (будівельні матеріали) та послуги (відповідні послуги для будівництва нерухомості) в подальшому повинні використовуватись в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності забудовника.

Але в той же час, Податковий кодекс чітко не визначає і не встановлює, що саме мається на увазі під умовою: «у подальшому використовуватись в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку».

В зв’язку з цим, адвокати бюро рекомендують застосовувати такі рекомендації:

  • у договорах, які буде підписувати забудовник в якості замовника будівництва та інвестора, а також у договорах будівельного підряду, необхідно вказати, що побудований об’єкт нежитлового приміщення у подальшому буде використовуватись в господарській діяльності компанії забудовника (напр., з правом користування нежитловим приміщенням чи певною площею для здійснення своєї господарської діяльності).

Податкові кредити забудовників: консультації Адвокатського бюро «Лотиш і Партнери»

Враховуючи багаторічний досвід супроводу будівельних проектів, – ми надаємо забудовникам правові консультації щодо можливості застосування податкового кредиту з ПДВ, готуємо необхідні договори та документи, здійснюємо комплексний юридичний супровід будівництва у м. Києві та по Україні, представляємо інтереси будівельних компаній у господарських судах.

Запис на консультації з питань юридичного обслуговування будівельних компаній, – за тел.: +38 067 743-27-66.

Scroll Up