м. Київ, вул. Січових Стрільців 77, оф. 407 + 38 (067) 743-27-66 Пн. - Пт. 9.00 - 18.00
Номер телефону
+ 38 (067) 743-27-66

Реєстрація підприємств

Реєстрація підприємств

Адвокатське бюро «Лотиш і Партнери» в Києві надає юридичні послуги у практиці створення бізнесу в Україні «Реєстрація підприємств».

Ми забезпечуємо можливість зареєструвати підприємства у різних організаційно-правових формах. Зокрема, наші адвокати допоможуть заснувати компанії у таких формах:

 • товариства з обмеженою відповідальністю;
 • товариства з додатковою відповідальністю;
 • повні товариства;
 • командитні товариства;
 • акціонерні товариства (публічні акціонерні товариства, приватні акціонерні товариства).

Реєстрація підприємств у Києві 2023 року

Процедура «Реєстрація підприємств» у Києві та інших містах України 2023 року складається з таких етапів:

 • юридична консультація в офісі Адвокатського бюро «Лотиш і Партнери»;
 • укладення договору про надання правової допомоги щодо реєстрації компанії;
 • отримання від клієнта передоплати;
 • підготування установчих та інших необхідних документів;
 • підписання установчих та інших необхідних документів у нотаріуса;
 • реєстрація юридичної особи у Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • передання зареєстрованих документів клієнту;
 • отримання залишку вартості юридичних послуг.

Під час започаткування власної справи рекомендуємо звертати особливу увагу на підготування установчих документів компанії (статуту юридичної особи). Оскільки саме в статуті визначаються взаємовідносини між бізнес-партнерами і порядок припинення таких комерційних відносин, вихід зі складу фірми, компенсація вартості внесеного вкладу,  склад та органи управління, порядок прийняття ними рішень, повноваження керівника та інші важливі питання.

Як провести реєстрацію фірми в Україні – послуги адвоката

На практиці ми не рекомендуємо клієнтам використовувати загальні зразки статутів, отриманих, наприклад, у мережі інтернет. Оскільки специфіка кожного бізнесу є індивідуальною. Взаємовідносини між бізнес-партнерами також відрізняються у кожному підприємстві.

Крім того, з метою забезпечення юридичного захисту бізнесу, завжди варто встановлювати у статутах компаній обмеження повноважень для керівників компаній. Необхідно детально визначати процедуру розпорядження фінансами компанії, нерухомістю підприємства. Також радимо встановлювати певні обмеження щодо отримання юридичною особою позик, банківських кредитів та ін.

Відповідно до ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю» керівник товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю зобов’язаний отримати в учасників товариства письмову згоду на вчинення ним правочину у разі, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом договору, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства (якщо інше не передбачено статутом товариства).

Відповідно до ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства» права та обов’язки керівника акціонерного товариства визначаються статутом товариства, положеннями про виконавчий орган товариства, а також відповідним контрактом.

У зв’язку з наведеним – обмеження для керівників компаній рекомендується встановлювати не лише у статутах, але й у відповідних окремо розроблених внутрішніх положеннях і трудових контрактах.

Що потрібно для реєстрації підприємства?

Для підготування установчих документів, з метою отримання послуги «Реєстрація підприємств», необхідно надати такі відомості:

 • найменування юридичної особи;
 • види діяльності;
 • місцезнаходження (адреса офісу);
 • склад учасників;
 • внески до статутного капіталу (грошові кошти, майно, цінні папери, інтелектуальна власність та ін.);
 • розмір статутного капіталу;
 • частки учасників у статутному капіталі;
 • склад керівництва компанії (директор, дирекція);
 • можливі обмеження діяльності керівництва компанії;
 • статус платника податків.

Юристи адвокатського бюро «Лотиш і Партнери» у Києві підготують установчі документи підприємства з урахуванням індивідуальних особливостей бізнесу і специфіки взаємовідносин між учасниками, акціонерами компанії. Також в установчі документи можуть вноситись окремі положення, спрямовані на юридичний захист підприємства та майна від недобросовісних поглинань з боку інших компаній.

Для отримання послуги «Реєстрація підприємств» зателефонуйте до нашого офісу для запису на консультацію.

Scroll Up