м. Київ, вул. Січових Стрільців 77, оф. 407 + 38 (067) 743-27-66 Пн. - Пт. 9.00 - 18.00
Номер телефону
+ 38 (067) 743-27-66
Спори із забудовником

Спори із забудовником: порушення зсувонебезпечних вимог

У разі здійснення будівництва з порушенням будівельних норм, – у суміжних землекористувачів виникають правові підстави для подання відповідних позовів до суду. Такі позови подаються за місцем знаходження будівельної компанії. Тобто, спори із забудовником розглядаються в судах на території офіційної державної реєстрації підприємства забудовника.

При цьому, незаконне будівництво відбувається дуже часто на зсувонебезпечних земельних ділянках. Приміром, у м. Києві велика кількість будівельних робіт проводиться саме на зсувонебезпечних територіях. Під час яких забудовником здійснюється підрізання схилів суміжних земельних ділянок. У зв’язку чим, – розпочинається розвиток ерозійних процесів на підрізаному схилі. Як наслідок, виникає загроза руйнування прилеглих будівель та споруд внаслідок активізації зсувних процесів.

Спір із забудовником – правове обґрунтування позову

1) Норми земельного законодавства:

Відповідно до п. г) ч. 1 ст. 96 Земельного кодексу України землекористувачі будівельні фірми зобов’язані не порушувати права суміжних землевласників.

Згідно ч. 2 ст. 95 Земельного кодексу України, порушені забудовниками права суміжних землекористувачів підлягають відновленню в порядку, встановленому законодавством.

Також, відповідно до ч. 1 ст. 103 Земельного кодексу України будівельні компанії, які є власниками та землекористувачами земель, повинні обирати такі способи їх використання, за яких суміжним користувачам земель завдається найменше незручностей.

Згідно ч. 2 ст. 152 Земельного кодексу України власник землі має право вимагати усунення порушення його прав, які виникли неправомірними діями з боку забудовника, – навіть якщо ці порушення не повʼязані з позбавленням права володіння земельною ділянкою.

2) Норми цивільного законодавства:

Відповідно до ст. 319 Цивільного кодексу України власник землі має право володіти, користуватись і розпоряджатись нею на свій розсуд. При цьому він не може порушувати права, свободи і гідність суміжних власників землі, погіршувати якість власної і суміжної земельних ділянок.

Згідно з положеннями ст. 391 Цивільного кодексу України суміжний поряд з будівництвом власник майна (землі) має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своєю нерухомістю (землею).

Тлумачення наведених норм цивільного законодавства дає підстави для висновку про те, що в разі будь-яких обмежень будівельними фірмами у здійсненні права користування та розпорядження майном, що перебуває у власності громадян чи юридичних осіб, – суміжний з незаконним будівництвом власник землі (відповідний громадянин або підприємство) має право вимагати усунення перешкод, спричинених будівельною компанією.

3) Положення ДБН:

Спори із забудовником також вимагають застосування окремих положень ДБН В.1.1-46:2017 «Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів». Якими передбачені умови проектування споруд інженерного захисту (які застосовуються на практиці з метою запобігання, усунення або зниження до безпечного рівня негативного впливу зсувів та обвалів при забезпеченні економічності та надійного функціонування протягом всього періоду експлуатації). Проекти таких інженерних споруд повинні розроблятися з профілактичною метою з урахуванням необхідності забезпечення довготривалої стійкості схилів і забезпечення вимог з охорони навколишнього середовища.

Так, відповідно до п. 5.12. ДБН В.1.1-46:2017 об’єкти інженерного захисту, що розташовують на схилі чи поблизу нього та використовують підземний простір в зонах впливу схилів, не повинні:

  • порушувати режими підземного і поверхневого стоків, викликати підвищення РГВ чи перерозподіл сформованих шляхів фільтрації і поверхневого стоку;
  • сприяти додатковому надходженню води на схил;
  • створювати негативні статичні і динамічні навантаження на схил;
  • погіршувати зовнішній ландшафтно-архітектурний вигляд території;
  • сприяти активізації процесів вивітрювання, ерозії, суфозії, розмиву тощо.

Згідно п. 7.6. зазначених ДБН до протизсувних споруд інженерного захисту слід включати найбільш ефективні споруди інженерного захисту, придатні для роботи в конкретних умовах зсувного або зсувонебезпечного схилу та здатні забезпечити його загальну та місцеву стійкість.

Відповідно до п. 7.8 даних ДБН протизсувні споруди інженерного захисту та їх окремі конструкції в будь-який період їх зведення повинні бути стійкими при зсувних впливах під час їх будівництва та експлуатації. При проектуванні споруд інженерного захисту слід забезпечити конструктивну міцність, а також довготривалу їх стійкість проти агресивних впливів.

Зміст позовних вимог до забудовника

Юристи компанії детально аналізують вказані норми законодавства, – на етапі формування стратегії юридичного захисту клієнта (перед поданням відповідного позову до суду).

Виходячи з багаторічної практики супроводу таких справ в судах, – рекомендуємо формулювати наступний зміст позовних вимог («прохальну» частину позову), – а саме: зобов’язати будівельну компанію:

  • усунути перешкоди суміжному власнику землі у користуванні земельною ділянкою;
  • забезпечити заходи, спрямовані на захист суміжних територій земельних ділянок від зсувів та збереження суміжних будівель і земельних ділянок від зсувів;
  • розробити проект на відповідні будівельні та земляні роботи щодо укріплення підрізаного зсувонебезпечного схилу на суміжних земельних ділянках;
  • після розроблення проекту, – погодити даний проект у необхідних державних, комунальних органах та установах, подати даний проект, генеральний план та схему організації рельєфу забудови, інші проектні матеріали відповідно до стадії проектування, що стосуються протизсувного захисту, на погодження до спеціалізованих установ (у м. Києві це – Комунальне підприємство Виконавчого органу Київської міської ради «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»);
  • після розроблення і погодження проекту, – здійснити укріплення підрізаного зсувонебезпечного схилу (здійснити необхідні земляні та будівельні роботи) необхідними протизсувними спорудами / спорудами інженерного захисту, – відповідно до розробленої проектної документації, з дотриманням вимог протизсувного режиму.

Спори із забудовником – правова допомога Адвокатського бюро Лотиша Андрія

Адвокати нашого бюро забезпечують комплексний супровід спорів з будівельними компаніями. Зокрема, ми консультуємо з усіх питань незаконного будівництва у м. Києві та по Україні, вивчаємо зібрані документи у справі, готуємо у разі потреби процесуальні документи та здійснюємо юридичний захист в судах.

Консультації з питань порушення будівельного законодавства надаємо за попереднім записом.

Scroll Up