м. Київ, вул. Січових Стрільців 77, оф. 407 + 38 (067) 743-27-66 Пн. - Пт. 9.00 - 18.00
Номер телефону
+ 38 (067) 743-27-66

Зміна назви туристичного оператора (реєстрація, лізензування та ін.)

Скориставшись юридичною послугою «Реєстрація підприємств», деякі наші клієнти після спливу певного проміжку часу змінюють формат бізнесу.

Так, окремі компанії міняють організаційну-правову форму: наприклад, з акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю. Інші компанії обирають нові ринки та реєструють нові види економічної діяльності. Також є підприємства, які здійснюють ребрендинг діяльності та реєструють зміну назви у державному реєстрі юридичних осіб.

У даному разі розглядаються важливі юридичні аспекти процедури зміни назви туроператора. Відповідно, спершу варто детально вияснити таке питання:

Хто саме може бути туристичним оператором?

Визначення туроператора міститься у спеціалізованому нормативно-правовому акті – Законі України «Про туризм». Так, відповідно до статті 5 даного закону туристичними операторами є юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність.

Тобто, туроператором може бути лише юридична особа. При цьому організаційно-правова форма може бути різною: акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю та інші форми.

Окремо необхідно мати на увазі, що фізична-особа підприємець (ФОП) не може мати статусу туроператора.

Також вказана компанія у сфері туризму може надавати лише виключно туристичні послуги. Здійснювати інші види діяльності категорично забороняється.

Обов’язок державної реєстрації нової назви

Згідно частини 1 статті 90 Цивільного кодексу України найменування юридичної особи містить відомості про організаційно-правову форму та назву підприємства.

Отже, необхідно мати на увазі, що найменування будь-якого туристичного оператора складається з організаційно-правової форми компанії (наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю) та безпосередньо назви.

Згідно статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» відомості про найменування юридичної особи містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Таким чином, при зміні найменування чи назви туристичної фірми необхідно в обов’язковому порядку реєструвати зміни у державному реєстрі юридичних осіб.

Обов’язок повідомлення Ліцензійного органу

Згідно пункту 15 Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015р. № 991, – туристичні оператори зобов’язані повідомляти Ліцензійний орган про всі зміни даних, які були зазначені у заяві про отримання ліцензії та доданих документах не пізніше одного  місяця з дати набуття таких змін.

На практиці вказані строки дуже часто порушуються. У подальшому до компаній порушників застосовуються необхідні санкції.

Процедура зміни назви туристичного оператора:

 1. Підписання учасниками юридичної особи необхідних документів:
 • протоколу загальних зборів учасників (з наперед сформованим порядком денним);
 • статуту у новій редакції, яким визначається нова назва підприємства (також вказаний установчий документ повинен відповідати новим вимогам Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018р.).
 1. Підписання керівником (директором) підприємства:
 • довіреності на представництво інтересів компанії у державних органах;
 • реєстраційної картки з метою подання реєстратору.
 1. Повідомлення про зміни установчих документів відповідних державних органів та установ:
 • подання документів нотаріусу або державному реєстратору;
 • виготовлення та отримання нової печатки (у разі наявності печатки).
 1. Переоформлення документів у банківській установі, в якій відкритий поточний рахунок:
 • підписання керівником туристичної фірми нових банківських карток;
 • переоформлення договору про надання банківських послуг.
 1. Впорядкування відомостей, які містяться у ліцензії на туроператорську діяльність:
 • внесення змін до договору оренди офісу;
 • зміна договору зі страховою компанією про страхування туристів медичне і від нещасних випадків;
 • внесення змін до договору про надання банківської гарантії;
 • письмове повідомлення Ліцензійного органу.
 1. Переоформлення документів з контрагентами (у разі необхідності, за бажанням туристичної компанії):
 • внесення змін до укладених агентських договорів;
 • зміни у договори із закордонними партнерами;
 • внесення змін у документи про співпрацю з відповідними консульськими установами (у разі наявності).

Вищевказаними діями забезпечується також належний юридичний захист бізнесу. Оскільки таким чином підприємство уникає правових ризиків щодо можливості отримання у майбутньому будь-яких претензій з боку ліцензійних органів.

При цьому необхідно мати на увазі, що під час переоформлення необхідних документів юридична особа не припиняє діяльність, присвоєний ідентифікаційний код не змінюється. Тобто, товариство матиме змогу і надалі безперешкодно займатись господарською діяльністю, укладати відповідні договори та проводити фінансові платежі.

Всі договори з контрагентами, клієнтами, державними установами, які раніше підписувались підприємством, зберігають юридичну силу.

Також необхідно звернути увагу на те, що у разі зміни назви туристичної компанії під час наявних судових спорів (в тому числі, після замовлення послуги «Представництво в господарських судах») – до суду необхідно надати необхідні додаткові письмові пояснення і документи.

Scroll Up