м. Київ, вул. Січових Стрільців 77, оф. 407 + 38 (067) 743-27-66 Пн. - Пт. 9.00 - 18.00
Номер телефону
+ 38 (067) 743-27-66

Юридичний аудит підприємства (due diligence)

Протягом тривалого періоду часу ми надаємо бізнесу такий вид послуг, як юридичний аудит підприємства в Києві.

При замовленні клієнтами даної послуги не завжди є розуміння змісту і процедури юридичної перевірки підприємства. У зв’язку з цим варто розглянути більш детально вказану послугу.

Що таке юридичний аудит або due diligence?

Юридичний аудит компанії (due diligence) – це систематизована внутрішня юридична перевірка підприємства. Метою аудиту є комплексний професійний аналіз діяльності юридичної особи. Завдяки чому можна виявити слабкі місця підприємства та підготувати рекомендації щодо побудови юридичної безпеки бізнесу. 

Крім того, правовий аудит проводять на практиці перед укладенням угоди купівлі-продажу підприємства, або з метою залучення нових інвесторів чи міжнародного структурування бізнесу.

Питання, які опрацьовуються під час проведення юридичного аудиту:

 1. Юридичний аудит організаційної структури компанії.
 2. Юридичний аудит установчих, дозвільних, інших документів, що супроводжують господарську діяльність компанії:
 • аналіз статуту, протоколів загальних зборів учасників;
 • аналіз реєстраційних документів (свідоцтв про реєстрацію в державних органах та установах, виписок, витягів з державних реєстрів);
 • аналіз дозвільних документів (ліцензії, сертифікати і т.ін.).
 1. Due Diligence корпоративних відносин та наявності контролю за управлінням компанією:
 • аналіз загальних повноважень учасників (засновників) компанії;
 • аналіз правомірності та правильності попередніх операцій відчуження учасниками (засновниками) часток у статутному капіталі (у разі наявності);
 • аналіз правильності формування (збільшення, зменшення) учасниками (засновниками) статутного капіталу;
 • аналіз повноважень учасників (засновників) стосовно контролю за фінансовою діяльністю компанії;
 • аналіз повноважень учасників (засновників) стосовно контролю за діяльністю виконавчого органу компанії;
 • аналіз повноважень виконавчого органу компанії.
 1. Юридичний аудит основної діяльності компанії (в тому числі, ліцензованого виду діяльності).
 2. Юридичний аудит інших окремих сфер (напрямів) діяльності компанії.
 3. Due Diligence аудит діяльності філій та представництв компанії (у разі наявності) у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці та регіонах України.
 4. Юридичний аудит основної договірної діяльності:
 • аналізуються договори з основними контрагентами;
 • здійснюється правова експертиза договору оренди офісного приміщення;
 • аналіз інших договорів, які використовуються під час господарської діяльності.
 1. Юридичний аудит кадрової документації:
 • аналіз колективного договору, укладеного підприємством з трудовим колективом;
 • аналіз трудового контракту, укладеного з керівником компанії;
 • аналіз трудових договорів, укладених з працівниками компанії;
 • аналіз посадових інструкцій;
 • аналіз інших документів по кадровій документації.
 1. Юридичний аудит наявних активів компанії:
 • аналіз матеріальних і нематеріальних активів;
 • аналіз наявних обмежень і обтяжень майна тощо.
 1. Юридичний аудит внутрішньої документації по забезпеченню нерозголошення конфіденційної інформації.
 2. Due Diligence внутрішньої документації по забезпеченню процедури законності під час проведення перевірок підприємства контролюючими органами та по визначенню порядку дій працівників під час проведення таких перевірок.
 3. Юридичний аудит внутрішньої документації по забезпеченню ведення належного обліку персональних даних працівників та контрагентів.
 4. Юридичний аудит внутрішньої документації на об’єкти інтелектуальної власності компанії (знаки для товарів і послуг).
 5. Due Diligence правомірності використання під час господарської діяльності компанії відповідного програмного забезпечення.
 6. Юридичний аудит наявних судових і претензійних справ.
 7. Юридичний аудит взаємовідносин підприємства з органами державної влади та управління, правоохоронними органами.

Під час проведення юридичного аудиту компанії вищевказані питання можуть уточнюватись, – залежно від виду діяльності юридичної особи та наявних чи відсутніх необхідних документів.

Процедура юридичного аудиту підприємства:

Юридичний аудит підприємств у Києві та інших містах України складається з таких дій:

 1. Аналіз та опрацювання всіх отриманих документів, інформації щодо компанії.
 2. Надання інформації щодо відповідності чи невідповідності отриманої документації, стану справ у компанії чинному законодавству України.
 3. Надання практичних рекомендацій щодо приведення документації, стану справ на підприємстві у відповідність діючому законодавству.
 4. Розроблення та підготування необхідних документів, відповідно до висновків юридичного аудиту.

Для проведення аудиту необхідно надати такі документи:

 • копії реєстраційних документів;
 • копії установчих документів;
 • копії дозвільних документів (ліцензії, дозволи, сертифікати);
 • копії документів на філії та представництва;
 • копії договорів з основними контрагентами;
 • копії інших договорів;
 • копії документів по кадровій документації (основні накази, трудові договори, посадові інструкції та інші документи);
 • копії документів на нерухомість підприємства;
 • копії документів на рухоме майно підприємства та інші активи (в тому числі, на об’єкти інтелектуальної власності);
 • копії документів по забезпеченню нерозголошення конфіденційної інформації;
 • копії документів по забезпеченню процедури законності під час проведення перевірок;
 • копії документів стосовно обліку персональних даних працівників і контрагентів;
 • копії документів на програмне забезпечення, яке використовується у господарській діяльності;
 • копії документів по наявним судовим і претензійним справам;
 • копії інших необхідних документів.

Тривалість юридичного аудиту підприємства:

Тривалість процедури проведення юридичного аудиту в загальному складає до 3-х місяців з моменту отримання всіх необхідних документів.

Юридичний аудит компанії – ціна:

Вартість реалізації проекту з проведення юридичного аудиту компанії визначається у двох варіантах:

 1. Погодинна оплата.

На підставі погодинної вартості та прогнозованого необхідного часу надання юридичних послуг визначається орієнтовна загальна ціна справи. Надалі, в кінці кожного поточного місяця сплачується відповідна частина грошових коштів, згідно наданого звіту потраченого часу на проведення юридичного аудиту у даному місяці.

 1. Фіксована оплата.

Розмір фіксованої оплати визначається залежно від складності категорії проекту та тривалості вказаного проекту. Крім того, вартість фіксованої оплати також обґрунтовується наявними розцінками за погодинну роботу.

У разі виникнення запитань щодо послуги «Юридичний аудит підприємства» рекомендуємо записатись на консультацію в офіс нашого Адвокатського бюро.

Scroll Up