м. Київ, вул. Січових Стрільців 77, оф. 407 + 38 (067) 743-27-66 Пн. - Пт. 9.00 - 18.00
Номер телефону
+ 38 (067) 743-27-66
Юридичний супровід бізнесу

Юридичний супровід бізнесу: угоди з КУА

Один із пріоритетних напрямків діяльності нашого Адвокатського бюро – юридичний супровід бізнесу. Правова допомога надається компаніям як на етапі створення відповідного комерційного проекту, так і при подальшому веденні господарської діяльності.

Які саме послуги надаються бізнесу?

 • абонентне юридичне обслуговування підприємств;
 • консультації з безпечного укладання угод;
 • реєстрація ТОВ, акціонерних товариств;
 • податковий консалтинг для підприємств (податковий адвокат);
 • перевірка компанії контрагента (due diligence);
 • аналіз повноважень керівника контрагента (щодо правомочності підписання договорів, контрактів від імені юридичної особи).
 • підготовка контракту, договору;
 • юридичний супровід укладення угод з компаніями по управлінню активами;
 • супроводження податкових перевірок;
 • захист підприємств у кримінальних справах;
 • правова допомога в суді.

У вказаній спеціалізації ми допомагаємо компаніям вирішувати складні юридичні питання з партнерами, контрагентами, державними і правоохоронними органами. Також окремо надаємо правову допомогу при укладенні господарських договорів.

Юридичний супровід бізнесу – приклад з практики:

Нещодавно до нас звернувся клієнт з проханням супроводжувати укладення угоди з акціонерним товариством, – компанією з управління активами (КУА). Для цього необхідно було перевірити повноваження директора фірми КУА.

Після вивчення необхідних документів компанії контрагента, нашими юристами був підготовлений такий правовий висновок.

Щодо правового регулювання діяльності компаній з управління активами:

Відповідно до статті 63 Закону України «Про інститути спільного інвестування» КУА є господарськими товариствами (акціонерними підприємствами або товариствами з обмеженою відповідальністю), які ведуть діяльність з управління активами інвесторів, згідно з отриманою фінансовою ліцензією.

Щодо обмеження повноважень директора КУА:

За загальним правилом на директора компанії з управліннями активами (зареєстрованої в формі акціонерного товариства) поширюються обмеження по укладенню угод, встановлені положеннями Закону України «Про акціонерні товариства».

Так, відповідно до пункту 22 частини 2 статті 33 даного закону, – загальні збори акціонерів надають керівнику акціонерного товариства письмову згоду на вчинення значного правочину (на суму більше 25% майна товариства). Тобто, згода акціонерів обов’язково надається, якщо ринкова вартість угоди перевищує 25% вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності.

При цьому йдеться про відповідну порогову суму перевищення активів, що перебувають на балансі акціонерного товариства.

Відповідно, в даному випадку мова йде про обов’язок отримувати згоду загальних зборів акціонерів на операції з придбання товариством майна, корпоративних прав, інших активів, які реєструються на ім’я АТ, і оформляються безпосередньо на баланс акціонерного товариства.

Можливість укладення угоди директором без згоди акціонерів:

При підписанні директором КУА договорів купівлі-продажу майна, корпоративних прав, інших активів, – придбаних не для акціонерного товариства, а для інвестиційних фондів підприємства з управління активами, – згода акціонерів не обов’язкова.

При цьому у договорі необхідно чітко прописати, що угода укладається акціонерним товариством не самостійно, а в інтересах і за рахунок грошових коштів інвестиційних фондів.

В такому випадку в статуті компанії з управління активами встановлюється особливий порядок укладення угоди. Згідно з яким до компетенції виконавчого органу компанії, – правління, – належить прийняття рішень про придбання у власність фондів КУА майна (корпоративних прав інших емітентів), а також їх подальше відчуження.

Податковий і бухгалтерський облік зазначених операцій здійснюється окремо від операцій придбання майна для акціонерного товариства.

Таким чином, на підставі вищевказаного, – адвокати нашої компанії підготували потрібні правові документи та надали необхідні консультації. В результаті чого були виключені можливі юридичні ризики клієнта при укладанні угоди з контрагентом.

Юридичний супровід бізнесу – ціна

З питань надання юридичних послуг (вартість, підписання договору про надання правової допомоги і т.д.) рекомендуємо звертатися за консультацією в офіс Адвокатського бюро за тел. +38 067 743-27-66, email: office@lotysh.com.

Scroll Up