м. Київ, вул. Січових Стрільців 77, оф. 407 + 38 (067) 743-27-66 Пн. - Пт. 9.00 - 18.00
Номер телефону
+ 38 (067) 743-27-66

Щодо оподаткування послуг за договорами морського перевезення пасажирів, – укладених компаніями, зареєстрованими на території України (замовниками послуг), з підприємствами нерезидентами (виконавцями послуг)

Згідно п. 141.4.1. Податкового кодексу України доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею. Для цілей цього пункту до доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, віднесено, зокрема Фрахт (п. «г» п. 141.4.1. ПК України).

Згідно п. 14.1.260. Податкового кодексу України фрахт – це винагорода (компенсація), що сплачується за договорами перевезення, найму або піднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для:

– перевезення вантажів та пасажирів морськими або повітряними суднами;

– перевезення вантажів залізничним або автомобільним транспортом.

Крім того, згідно п. «й» п. 141.4.1. ПК України до доходів нерезидента, отриманих ним із джерелом їх походження в Україні відносяться також:

й) інші доходи від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг із міжнародного зв’язку чи міжнародного інформаційного забезпечення, а також крім субсидій для повернення частини кваліфікованих витрат, передбачених Законом України “Про державну підтримку кінематографії в Україні”.

Згідно п. 141.4.2. ПК України:

«Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у підпункті 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3-141.4.6 та 141.4.11 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності».

Згідно п. 141.4.4. ПК України:

«Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 відсотків у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів. При цьому:

базою для оподаткування є базова ставка такого фрахту;

особами, уповноваженими справляти податок та вносити його до бюджету, є резидент, який виплачує такі доходи, незалежно від того, чи є він платником податку, а також суб’єктом спрощеного оподаткування».

Враховуючи те, що згідно з п.п. 141.4.1. ПКУ оподаткуванню підлягають доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, тому сума фрахту оподатковується незалежно від території здійснення нерезидентом такої діяльності.

Отже, на підставі вищенаведеного:

– виплата українською компанією винагороди нерезиденту за договором на організацію морського перевезення, – є фрахтом та оподатковується за ставкою 6% (якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів).

При цьому необхідно мати на увазі, якщо компанія нерезидент не є перевізником, а є лише, наприклад, посередником, «експедитором», який організовує послуги перевезення за участю інших іноземних компаній перевізників, – на практиці податківці вважають, що такі послуги відносяться до «інших доходів нерезидента» (згідно п. «й» п. 141.4.1. ПК України) і вимагають сплати 15% податку на репатріацію. Правда, у судовому порядку платники податків доводять, що вказані послуги підпадають під поняття  саме «виручки», яка звільнена від оподаткування.

Scroll Up